Disclosures

Ne e kuptojmë se një buzëqeshje e shëndetshme është e rëndësishme për ju. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se informacioni në këtë faqe interneti është menduar vetëm për qëllime të përgjithshme arsimore dhe nuk duhet të interpretohet si një diagnozë, plan trajtimi ose zëvendësim i këshillave profesionale dentare.

Nëse keni ndonjë shqetësim specifik në lidhje me shëndetin tuaj oral, diagnozën ose opsionet e trajtimit, ju rekomandojmë fuqimisht që të konsultoheni me një dentist të licencuar.

Detajet e licencës

Ne jemi një klinikë dentare e licencuar në Shqipëri me këtë kompani ID K31528684S, e angazhuar për të ofruar kujdes dentar me cilësi të lartë.