Termat dhe Kushtet

Mirë se vini në Class Dent, ME ID LICENCE K31528684S

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e faqes së internetit të Class Dent, e vendosur në https://classdentist.com/.

Duke hyrë në këtë faqe interneti, ne supozojmë se ju i pranoni këto terma dhe kushte. Mos vazhdoni të përdorni Class Dent nëse nuk jeni dakord me të gjitha termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë faqe.

Terminologjia e mëposhtme zbatohet për këto Terma dhe Kushte, Deklaratë Privatësie dhe Njoftim për Mohim përgjegjësie dhe të gjitha Marrëveshjet: “Klienti”, “Ju” dhe “Juaj” ju referohen juve, personi që hyni në këtë faqe interneti dhe është në përputhje me termat dhe kushtet e Kompanisë . “Kompania”, “Vetja jonë”, “Ne”, “Tonat” dhe “Ne” i referohen kompanisë sonë. “Pala”, “Palët” ose “Ne” i referohet si Klientit ashtu edhe vetvetes. Të gjitha kushtet i referohen ofertës, pranimit dhe shqyrtimit të pagesës të nevojshme për të ndërmarrë procesin e ndihmës sonë ndaj Klientit në mënyrën më të përshtatshme për qëllimin e shprehur të plotësimit të nevojave të Klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve të deklaruara të Kompanisë, në përputhje me dhe i nënshtrohet ligjit në fuqi të Holandës. Çdo përdorim i terminologjisë së mësipërme ose fjalëve të tjera në njëjës, shumës, me shkronja të mëdha dhe/ose ai/ajo ose ato, merren si të këmbyeshëm dhe për rrjedhojë si referim të njëjtë.

Cookies

Ne përdorim cookies. Duke hyrë në Class Dent, ju pranoni të përdorni cookie-t në përputhje me Politikën e Privatësisë së Class Dent.

Shumica e faqeve interaktive të internetit përdorin cookie për të na mundësuar të marrim detajet e përdoruesit për çdo vizitë. Cookies përdoren nga faqja jonë e internetit për të mundësuar funksionalitetin e zonave të caktuara për ta bërë më të lehtë për njerëzit që vizitojnë faqen tonë të internetit. Disa nga filialet/partnerët tanë reklamues mund të përdorin gjithashtu cookie.

Liçensë

Përveç nëse tregohet ndryshe, Class Dent dhe/ose licencuesit e tij zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në Class Dent. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara. Ju mund ta përdorni këtë nga Class Dent për përdorimin tuaj personal, duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet:

 • Ripostoni material nga Class Dent
 • Shisni, jepni me qira ose nënlicenconi materialin Class Dent
 • Riprodhoni, kopjoni ose kopjoni materialin nga Class Dent
 • Rishpërndani përmbajtjen e Class Dent

Pjesë të kësaj faqe interneti ofrojnë mundësinë për përdoruesit të postojnë dhe shkëmbejnë mendime dhe informacione në fusha të caktuara të faqes së internetit. Class Dent nuk filtron, modifikon, publikon ose rishikon komentet përpara pranisë së tyre në faqen e internetit. Komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e Class Dent, agjentëve dhe/ose bashkëpunëtorëve të tij. Komentet pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e personit që poston pikëpamjet dhe opinionet e tyre. Në masën e lejuar nga ligjet në fuqi, Class Dent nuk do të jetë përgjegjës për komentet ose për ndonjë përgjegjësi, dëmtim ose shpenzim të shkaktuar dhe/ose pësuar si rezultat i çdo përdorimi dhe/ose postimi dhe/ose shfaqja e komenteve në këtë faqe interneti.

Class Dent rezervon të drejtën të monitorojë të gjitha komentet dhe të heqë çdo koment që mund të konsiderohet i papërshtatshëm, fyes ose shkakton shkelje të këtyre Kushteve dhe Kushteve.

Ju garantoni dhe përfaqësoni se:

 • Ju keni të drejtë të postoni komente në faqen tonë të internetit dhe të keni të gjitha licencat dhe pëlqimet e nevojshme për ta bërë këtë;
 • Komentet nuk cenojnë asnjë të drejtë të pronësisë intelektuale, duke përfshirë pa kufizim të drejtën e autorit, patentën ose markën tregtare të ndonjë pale të tretë;
 • Komentet nuk përmbajnë asnjë material shpifës, shpifës, ofendues, të pahijshëm ose ndryshe të paligjshëm, i cili është një cenim i privatësisë.
 • Komentet nuk do të përdoren për të kërkuar ose promovuar biznes ose me porosi ose për të paraqitur aktivitete tregtare ose aktivitete të paligjshme.

Në këtë mënyrë ju i jepni Class Dent një licencë joekskluzive për të përdorur, riprodhuar, modifikuar dhe autorizuar të tjerët për të përdorur, riprodhuar dhe modifikuar ndonjë nga komentet tuaja në çdo formë, format ose media.

Hyperlinks me përmbajtjen tonë

Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me faqen tonë të internetit pa miratim paraprak me shkrim:

 • Agjencitë qeveritare;
 • Motori i kërkimit;
 • Organizatat e lajmeve;
 • Shpërndarësit e direktoriumeve online mund të lidhen me faqen tonë të internetit në të njëjtën mënyrë siç lidhen me faqet e internetit të bizneseve të tjera të listuara; DHE
 • Bizneset e akredituara në mbarë sistemin, përveç kërkimit të organizatave jofitimprurëse, qendrave tregtare bamirësie dhe grupeve të mbledhjes së fondeve bamirësie, të cilat mund të mos lidhen me faqen tonë të internetit.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore, me botime ose me informacione të tjera të Uebsajtit për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës lidhëse dhe produkteve dhe/ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të sajtit të palës lidhëse.

Ne mund të shqyrtojmë dhe të miratojmë kërkesa të tjera për lidhje nga llojet e mëposhtme të organizatave:

 • burime të njohura informacioni për konsumatorët dhe/ose bizneset;
 • faqet e komunitetit dot.com;
 • shoqata ose grupe të tjera që përfaqësojnë bamirësi;
 • shpërndarësit e drejtorive;
 • portalet e internetit;
 • firma kontabiliteti, juridike dhe konsulence; DHE
 • shkollat ​​dhe shoqatat tregtare.

Ne do të miratojmë kërkesat për lidhje nga këto organizata nëse vendosim që: (a) lidhja nuk do të na bënte të dukemi të pafavorshëm për veten ose bizneset tona të akredituara; (b) organizata nuk ka histori negative me ne; (c) përfitimi për ne nga dukshmëria e hiperlidhjes kompenson mungesën e Class Dent; dhe (d) lidhja është në kontekstin e informacionit të burimeve të përgjithshme.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës lidhëse dhe produkteve ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të sajtit të palës lidhëse.

Nëse jeni një nga organizatat e listuara në paragrafin 2 më sipër dhe jeni të interesuar të lidheni me faqen tonë të internetit, duhet të na informoni duke dërguar një e-mail te Class Dent. Ju lutemi përfshini emrin tuaj, emrin e organizatës suaj, informacionin e kontaktit si dhe URL-në e faqes suaj, një listë të çdo URL-je nga e cila keni ndërmend të lidheni me faqen tonë të internetit dhe një listë të URL-ve në faqen tonë me të cilat dëshironi të lidheni lidhje. Ju lutemi prisni 2-3 javë për një përgjigje.

Organizatat e miratuara mund të lidhen me faqen tonë të internetit si më poshtë:

 • Përdorimi i emrit tonë të korporatës; OSE
 • Duke përdorur gjetësin uniform të burimeve me të cilin lidhet; OSE
 • Përdorimi i çdo përshkrimi tjetër të faqes sonë të internetit të lidhur me këtë ka kuptim brenda kontekstit dhe formatit të përmbajtjes në sajtin e palës lidhëse.

Nuk do të lejohet përdorimi i logos së Class Dent ose veprave të tjera artistike për lidhjen në mungesë të një marrëveshjeje licence për markën tregtare.

iFrame

Pa miratim paraprak dhe leje me shkrim, ju nuk mund të krijoni korniza rreth faqeve tona të internetit që ndryshojnë në asnjë mënyrë paraqitjen vizuale ose pamjen e faqes sonë të internetit.

Përgjegjësia e përmbajtjes

Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për çdo përmbajtje që shfaqet në faqen tuaj të internetit. Ju pranoni të na mbroni dhe të na mbroni kundër të gjitha pretendimeve që dalin në faqen tuaj të internetit. Asnjë lidhje(lidhje) nuk duhet të shfaqet në asnjë faqe interneti që mund të interpretohet si shpifëse, e turpshme ose kriminale, ose që cenon, përndryshe shkel, ose mbron shkeljen ose shkeljen tjetër të ndonjë të drejte të palës së tretë.

Privatësia juaj

Ju lutemi lexoni Politikën e Privatësisë privacy

Rezervimi i të Drejtave

Ne rezervojmë të drejtën t’ju kërkojmë të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në faqen tonë të internetit, ju pranoni të hiqni menjëherë të gjitha lidhjet në faqen tonë të internetit koha. Duke u lidhur vazhdimisht me faqen tonë të internetit, ju pranoni të jeni të detyruar dhe të ndiqni këto terma dhe kushte të lidhjes.

Heqja e lidhjeve nga faqja jonë e internetit

Nëse gjeni ndonjë lidhje në faqen tonë të internetit që është fyese për ndonjë arsye, jeni të lirë të na kontaktoni dhe të na informoni në çdo moment. Ne do të shqyrtojmë kërkesat për heqjen e lidhjeve, por nuk kemi asnjë detyrim t’ju përgjigjemi drejtpërdrejt.

Ne nuk garantojmë që informacioni në këtë faqe është i saktë, ne nuk garantojmë plotësinë ose saktësinë e tij; as nuk premtojmë të sigurojmë që faqja e internetit të mbetet e disponueshme ose që materiali në faqen e internetit të mbahet i përditësuar.

Mohim përgjegjësie

Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë dhe kushtet në lidhje me faqen tonë të internetit dhe përdorimin e kësaj faqeje interneti.

 • kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tonë ose tuaj për vdekje ose lëndim personal;
 • kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tonë ose tuaj për mashtrim ose keqinterpretim mashtrues;
 • kufizoni ndonjë nga detyrimet tona ose tuaja në çfarëdo mënyre që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi; OSE
 • përjashtoni ndonjë nga detyrimet tona ose tuajat që nuk mund të përjashtohen sipas ligjit në fuqi.

Kufizimet dhe ndalimet e përgjegjësisë të vendosura në këtë seksion dhe gjetkë në këtë mohim: (a) i nënshtrohen paragrafit të mësipërm; dhe (b) të rregullojë të gjitha detyrimet që lindin sipas mohimit, duke përfshirë detyrimet që lindin në kontratë, në dëm dhe për shkelje të detyrës ligjore.

Për sa kohë që faqja e internetit dhe informacioni dhe shërbimet në faqen e internetit ofrohen pa pagesë, ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë humbje ose dëmtim të çfarëdo natyre.